Рецепта за култура – 22.09.2018

За предаването
Всички броеве