Рецепта за култура – 23.11.2019

За предаването
Всички броеве