Рецепта за култура – 28.09.2019

За предаването
Всички броеве