Рисковете от промените в Закона за културното наследство

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Ако не се справи за този срок, да се смята, че инвеститорът има мълчаливо съгласие, становището за намеса е положително и може да пристъпи към действия. Това се предвижда сега със законова поправка.

В рамките на определен срок институтът и експертите трябва да се произнесе със становище дали определена намеса в културна ценност запазва нейните ценностни характеристики, изявява ги и бъдещото развитие на обекта ще е ползотворно и устойчиво за обществото или не. Срокът, който в момента е четири месеца, беше променен, когато се реши, че общините биха могли да помогнат в този процес поради простата причина, че институтът е с изключително намален състав, заяви Даниела Джуркова, директор на НИНКН

НИНКН е единственият специализиран държавен орган по опазване на недвижимото културно наследство. И съобразно това неговите функции са много сериозни и комплексни. Той трябва да изясни кои са ценностите, да ги идентифицира, издири и подготви за регистрация. Той трябва да изясни кои са правилата за опазване на тези ценности, каза проф. Тодор Кръстев.