Роботите Роберта и Роби помагат на децата да усвояват нови знания

Предаване: Отблизо

В предаването
Части от предаването
Всички броеве