Родът на Етиен Леви

Предаване: Джинс

Родът на Етиен Леви
В предаването
Части от предаването
Всички броеве
С Етиен Леви от Казанлък за Търново. И с паметта за неговите предци: героя подполковник Пошев, за големия български финансист Михаил Тенев и за Самуел Леви, равинът, който заедно с Теодор Херцел, гореше в идеята за независим Израел. Само този път в четвъртък от 17.30 ч.