Създаването на миграционни маршрути ще доведе ли до намаляване на рисковете за сигурността на Европа?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве