Създават Регионален център за правна помощ в Благоевград

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

егионален център за правна помощ за хора в неравностойно положение се създава в Благоевград по инициатива на Адвокатската колегия. Услугата ще могат да ползват всички, които са картотекирани в Дирекция „Социално подпомагане” и се нуждаят от правни услуги.