Събирането и търговията на билки у нас - печеливш бранш с много проблеми

Предаване: Бразди

Цялото предаване
В предаването
Части от предаването
Всички броеве