Сградата на Обредния дом и Художествената галерия в Тутракан

Предаване: 10 000 крачки

В предаването
Всички броеве