Сградата на първото българско читалище в гр. Свищов

Предаване: 10 000 крачки

В предаването
Всички броеве