Светът на жестовете

"Светът на жестовете - специализирано предаване за хора с увреден слух" е предаване, посветено на интеграцията на хората със слухов дефицит и изобщо на хората с различни възможности.Излъчва се всеки петък от 15:00 ч. по БНТ1.Предаването е с информационно-публицистична насоченост. Има за цел да осигури равен достъп до информация на глухите хора, като ги запознава с актуални теми и интересни факти, засягащи живота им.

Светът на жестовете
За предаването
Всички броеве

"Светът на жестовете - предаване за хора с увреден слух" има за цел да достигне както до зрителите с намален слух, така и масовата аудитория.

Идеята на автора е да построи мост между хората с различни възможности и обикновения зрител.

Предаването се реализира едновременно чрез симултанен жестов превод и субтитриране, което е изискване за пълноценно предаване на информацията до зрителите с различна степен на слухова загуба.

"Светът на жестовете - предаване за хора с увреден слух" е единственото такова предаване в българския ефир от създаването си през 1981 г. до наши дни.

В програмата са включени рубрики: "Актуални новини", "От другата страна" (рубрика с гост- водещ), "Специалистът отговаря", "За децата", "От света", "Любопитно" и много други. Посредством тях се дава възможности както на нечуващата аудитория, така и на масовия зрител да се запознае с възможностите, които притежават хората в неравностойно положение.