Сумистът Николай Николов отблизо

Предаване: Отблизо, 11.01.2015