Създадоха регистър на варненското недвижимо културно наследство

Предаване: Линия Култура

В предаването
Всички броеве