Създава се държавен ВиК холдинг

В предаването
Части от предаването
Всички броеве