Традиционните техники и новите форми в изложбата "Пътят" на Емил Миразчиев

Предаване: Линия Култура

В предаването
Всички броеве