Цар Борис ІІІ - сто години от възшествието на трона

В предаването
Всички броеве