Валери Жокерът - илюзионистът от ново поколение

Предаване: Отблизо, 04.01.2015