Васил Вълканов и Сорина Богомилова

В предаването
Всички броеве