Възможностите на канис терапията за позитивно въздействие върху деца с диагноза детски аутизъм

В предаването
Всички броеве