Вкусната Европа: Английските колонии (Индия)

В предаването
Всички броеве