Връзката между занаяти, дърводобив и селски райони

Предаване: Бразди, 25.03.2017

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

С „Бразди“ бяхме в Трявна, където търсихме връзката между занаяти, дърводобив и развитието на селските райони.

Акценти