Време за губене – 07.11.2015

В предаването
Всички броеве