Време за губене – 1 ноември 2014

Предаване: Време за губене

За предаването
Всички броеве