Време за губене – 1 ноември 2014

За предаването
Всички броеве