Време за губене – 13 декември 2014

За предаването
Всички броеве