Време за губене – 15.10.2016

За предаването
Всички броеве