Време за губене – 15 ноември 2014

За предаването
Всички броеве