Време за губене – 17 май 2014

В предаването
Всички броеве