Време за губене - 18.04.2015

В предаването
Всички броеве