Време за губене – 19.09.2015

В предаването
Всички броеве