Време за губене - 20 декември 2014

В предаването
Всички броеве