Време за губене – 22 ноември 2014

В предаването
Всички броеве