Време за губене - 25 октомври 2014

Предаване: Време за губене

В предаването
Всички броеве