Време за губене – 29 ноември 2014

За предаването
Всички броеве