Време за губене – 8 ноември 2014

За предаването
Всички броеве