Всеки си носи кръста

Всеки си носи кръста
В предаването
Части от предаването
Всички броеве
Всеки човек си има личен кръст, който носи през целия си живот - в това вярва свещеник Марин Атанасов. "На вярващия човек кръстът не му тежи. Всеки един кръст е знамето на вярващия християнин и заради това човек, когато е силно вярващ, кръстът не му тежи. Кръстът е радост, защото Исус Христос беше разпнат на кръста заради нашето спасение, заради спасението на нашите души. Господ на всички е дал кръста - всеки да си го носи".