За какви цени и обхват на толтаксите се споразумяха превозвачите и премиера?

В предаването
Части от предаването
Всички броеве