За кражбите и сигурността на село

Предаване: Бразди, 26.03.2016

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Вече десета година като пукне пролетта в началото на стопанската година нашият екип тръгва по селата и навсякъде проблемът е един и същ - дали тази години ще успеем да опазим земеделската си продукция, какво става с кражбите.