За театъра, театралите и театралните пози в предизборната кампания - 04.03.2017

В предаването
Всички броеве