Зарибителните кампании– един успешен проект на сдружения от доброволци в Пловдив

В предаването
Всички броеве