Зарибителните кампании– един успешен проект на сдружения от доброволци в Пловдив

Предаване: Време за губене

В предаването
Всички броеве