„Бомбето" по новелата на Радичков в Куклен театър - Пловдив

„Бомбето" по новелата на Радичков в Куклен театър - Пловдив
В предаването
Всички броеве

„Бомбето" по новелата на Радичков – дългоочакван спектакъл на Катя Петрова в Пловдивския куклен театър

Изложба "Пространства" на сдружение "Collegium pro arte+"

Световни артисти в програмата на Държавна опера - Пловдив.