„Слънчевата врата“ и „Правите камъни“ в района на Брезово

Предаване: 10 000 крачки

В предаването
Всички броеве