100 години чества най-старото техническо училище в Русе

В предаването
Всички броеве