80 години от Крайовската спогодба

В предаването
Всички броеве