Божественият код и човекът

В предаването
Всички броеве