Декоративните растения - земеделският сектор, който носи красота и здраве на хората

Предаване: Бразди, 20.02.2021

Цялото предаване
В предаването
Всички броеве

На гости на Радослав Равначки и неговите 400 животни

Декоративните растения - земеделският сектор, който носи красота и здраве на хората. Проблеми и тежести на заетите в него.

Ферма - приют за селскостопански животни