Дуалното обучение и новите STEM центрове

В предаването
Всички броеве