Един ден под връх Триглав

Среща с естествените природни обитатели на Централен Балкан

Държава: България
Година: 2009
Времетраене: 30 минути
Един ден под връх Триглав
За продукцията

Научнопопулярен филм

Сценарий: Павлина Михайлова
Режисьор: Добрин Керестелиев
Оператори: Камен Колев, Добрин Керестелиев
Водещ: Росица Кирилова

Филмът разказва за животинския свят в резерват "Централен Балкан".
Обиколката минава през село Тъжа, резерват "Джендема", местността "Светица" и продължава нагоре по склоновете, откъдето се открива гледка към връх Ботев.

Тук, в планинския природен свят, се срещат стадо диви коне, балканска дива коза, лисица, благороден елен, вълк, кошута, диви прасета, скален орел, виждат се и заешки следи...

*Видовото природно разнообразие в планината, винаги и навсякъде, е застрашено от дейността на човека.
Биомониторинг в Национален парк "Централен Балкан"| Science for Nature

Акценти