Европа и преработката на шипки в България

Предаване: Бразди, 13.03.2021

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

Иво Балевски разказва за предприятието за преработка на шипки в с. Черновръх, община Трявна, което е създадено с финансиране по европейски програми. Вижте повече в репортажа.